सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°४३′४८″N ७७°३०′३६″E