सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°२७′३६″N ७६°५६′२४″E