सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°२४′०″N ७८°८′०″E