सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°४६′१२″N ७४°२८′४८″E