सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°४३′२″N ७९°४१′९″E