सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°३६′४७″N ७५°४७′२१″E