सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°५९′०″N ७५°४६′०″E