सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४८°५५′२८″N २°२१′३६″E