सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४६°५९′२५″N ६°५५′५०″E