सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°२४′२६″N ७९°५५′५७″E