सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°५०′०″N ७९°२१′०″E