सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२८°३६′५०″N ७७°१२′३२″E