सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°१०′०″N ७९°३९′०″E