सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°४२′५४″N ७०°५९′४″E