सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°४०′४८″N ७६°३४′१२″E