सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°१६′०″N ७६°४७′०″E