सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°९′१८″N ७६°१२′३६″E