सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°९′०″N ७३°१५′४३″E