सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°३८′४४″N ७४°३′३३″E