सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°४२′०″N ७४°२८′१२″E