सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°२१′४०″N ७८°३′४६″E