सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°९′२५″N ८५°५३′५८″E