सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१५°३५′२७″N ७३°५६′४७″E