एपीआय(API) धूळपाटी

ही एपीआय धूळपाटी वापरण्यास जावास्क्रिप्ट आवश्यक आहे.

"https://mr.wikipedia.org/wiki/विशेष:ApiSandbox" पासून हुडकले