Uploads by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

हे विशेष पान सर्व अपभारिलेल्या संचिका दर्शिविते.

संचिका यादी
दिनांक नाव नखुले आकार (बाईट्स) वर्णन
१८:४१, १७ फेब्रुवारी २०१३ राजमाता जिजाऊ जन्मस्थान (सिंदखेडराजा).jpg (संचिका) १.२२ मे.बा.  
०९:३५, १७ फेब्रुवारी २०१३ रामेश्वर मंदिरासमोर नंदी सिंधखेड(गाय आणि बैल).jpg (संचिका) १.३७ मे.बा.  
०९:३०, १७ फेब्रुवारी २०१३ लखूजी जाधव यांची समाधी (घुमट) सिंधखेड.jpg (संचिका) १.२९ मे.बा.  
०९:२३, १७ फेब्रुवारी २०१३ जिजाऊ सृष्टी सिंधखेड.jpg (संचिका) ८१० कि.बा.  
०९:१७, १७ फेब्रुवारी २०१३ 2013-02-13-114.jpg (संचिका) ८९७ कि.बा.  
२१:३४, २७ फेब्रुवारी २०१२ वेरुळ लेणीतील शिल्प (रावण कैलास पर्वत हलवतांना).jpeg (संचिका) ११८ कि.बा.  
२१:२३, २७ फेब्रुवारी २०१२ कायगाव (टोका) येथील रामेश्वर मंदिरातील शिल्प.jpeg (संचिका) ९४ कि.बा.  
२१:०२, २७ फेब्रुवारी २०१२ समाधीस्थल.jpeg (संचिका) २४१ कि.बा.  
२०:३७, २७ फेब्रुवारी २०१२ कायगाव (टोका) येथील रामेश्वर मंदिरातील छतावरील शिल्प.jpeg (संचिका) १.०७ मे.बा.  
२०:२९, २७ फेब्रुवारी २०१२ कायगाव टोका येथील रामेश्वर मंदिरातील शिल्प.jpeg (संचिका) १.२९ मे.बा.  
११:०७, २८ नोव्हेंबर २००९ काळाराम मंदिर.jpg (संचिका) २७६ कि.बा.  
१०:४४, २८ नोव्हेंबर २००९ काळाराम.JPG (संचिका) ४० कि.बा.