न वापरलेले साचे

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २१:३८, २२ जून २०२१ ला बदलली होती.

या पानावर कोणत्याही इतर पानावर न वापरलेल्या साच्यांची यादी आहे. वगळण्यापूर्वी पुन्हा एकदा येथे काय जोडले आहे हे पाहण्यास विसरू नका.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:!‏‎ (इतर दुवे)
 2. साचा:0expr‏‎ (इतर दुवे)
 3. साचा:12-hour time/dmy/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 4. साचा:12-hour time/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 5. साचा:12-hour time/mdy/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 6. साचा:2014 Indian Premier League Group Stage‏‎ (इतर दुवे)
 7. साचा:2019–20 coronavirus pandemic data/doc/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 8. साचा:2019–20 coronavirus pandemic data/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 9. साचा:AH‏‎ (इतर दुवे)
 10. साचा:AHM‏‎ (इतर दुवे)
 11. साचा:AHM/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 12. साचा:AMPM‏‎ (इतर दुवे)
 13. साचा:AMPM/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 14. साचा:AdvancedSiteNotices/ajax‏‎ (इतर दुवे)
 15. साचा:After‏‎ (इतर दुवे)
 16. साचा:After/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 17. साचा:After EDT‏‎ (इतर दुवे)
 18. साचा:After EDT/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 19. साचा:After date/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 20. साचा:Age2‏‎ (इतर दुवे)
 21. साचा:Age2/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 22. साचा:Age as of date‏‎ (इतर दुवे)
 23. साचा:Age as of date/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 24. साचा:Age for infant‏‎ (इतर दुवे)
 25. साचा:Age for infant/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 26. साचा:Age in days nts‏‎ (इतर दुवे)
 27. साचा:Age in days nts/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 28. साचा:Age in days ymd‏‎ (इतर दुवे)
 29. साचा:Age in days ymd/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 30. साचा:Age in decimal years‏‎ (इतर दुवे)
 31. साचा:Age in decimal years/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 32. साचा:Age in fortnights‏‎ (इतर दुवे)
 33. साचा:Age in fortnights/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 34. साचा:Age in months‏‎ (इतर दुवे)
 35. साचा:Age in months/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 36. साचा:Age in sols‏‎ (इतर दुवे)
 37. साचा:Age in sols/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 38. साचा:Age in weeks‏‎ (इतर दुवे)
 39. साचा:Age in weeks/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 40. साचा:Age in weeks and days‏‎ (इतर दुवे)
 41. साचा:Age in weeks and days/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 42. साचा:Age in years‏‎ (इतर दुवे)
 43. साचा:Age in years, months, weeks and days‏‎ (इतर दुवे)
 44. साचा:Age in years, months and days/display‏‎ (इतर दुवे)
 45. साचा:Age in years, months and days/doc‏‎ (इतर दुवे)
 46. साचा:Age in years/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 47. साचा:Age in years and days nts‏‎ (इतर दुवे)
 48. साचा:Age in years and days nts/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 49. साचा:Age in years and months/edithistory‏‎ (इतर दुवे)
 50. साचा:Age in years months and days‏‎ (इतर दुवे)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).