विलेम बारेंट्स (डच: Willem Barentsz; १५५० ते २० जून १५९७) हा एक डच शोधक व खलाशी होता. सोळाव्या शतकामधील अतिउत्तरेकडील आर्क्टिक महासागराच्या सफरींसाठी तो ओळखला जातो. बारेंट्स समुद्राला त्याचेच नाव देण्यात आले आहे.

विलेम बारेंट्स
Willem Barentsz (डच)
जन्म इ.स. १५५०
टर्चेलिंग, सतरा प्रांत
मृत्यू २० जून, इ.स. १५९७
समुद्रावर
राष्ट्रीयत्व डच
प्रसिद्ध कामे आर्क्टिक महासागराचे भ्रमण


विकिमीडिया कॉमन्सवर खालील विषयाशी संबंधित संचिका आहेत: