विलिंग्डन बेट हे भारताच्या केरळ राज्यातील कोचीन शहरात असलेले एक पर्यटनस्थळ आहे.