विद्या विद्वांस मराठी भाषेतील लेखिका. जन्मः इ.स. १९४२ . विवीध मासिकातून स्फूट व कथा लेखन करतात.

जीवनसंपादन करा

स्त्री जीवनाचा समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून अभ्यास.

कारकीर्दसंपादन करा

जागरुकता निर्मिती प्रकल्प पुर्ण, तसेच झोपडपट्टीतील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रकल्प. तळेगाव दाभाडे येथे आधारगृह चालवितात.

पुस्तकेसंपादन करा

  • बापलेकी (या पुस्तकात सहभाग)