विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन

विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन हे महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील क्रिकेटचे नियमन करणारी संघटना आहे.