विकी सॉफ्टवेर

(विकी सॉफ्टवेअरांची तुलना या पानावरून पुनर्निर्देशित)

विकी सॉफ्टवेर हे विकीप्रणाली चालविणारे सॉफ्टवेर आहे. हे अनेक प्रकारचे असून अनेक संगणक भाषांमध्ये लिहिले जाते.