• मुख्य नदी खोरी - राज्यवार, जिल्हावार
  • प्रमुख प्रकल्प - धरणे, जलविद्युत गृहे