विकिपीडिया:विकिकरण/लेखन विश्वकोशियता अभ्यास आणि तोडगे

रंजकता कथन/वर्णनसंपादन करा

अलंकृततासंपादन करा

विशेषणेसंपादन करा

क्रियापदेसंपादन करा

  • पाहिजे
  • असे समजण्यात येते.

=वार्तांकन लेखन प्रयोगसंपादन करा

  • असे समजते.

प्रयोग(व्हॉईस)संपादन करा

  • आहे
  • होता → असंत/असे
  • सापडले आहेत