Single lavender flower02.jpg
विकिपीडिया:वनस्पती(प्रकल्प)

Founded
१५ जुलै २००९

लघुपथ

सर्वसाधारण माहिती

Portal.gif
दालन:वनस्पती

संपादन · बदल


विकिपीडिया:वनस्पती संपर्क विभागाचे उद्देश -नवे सहभाग इच्छूक सदस्य आकर्षित करणे, अपेक्षीत कार्ये पूर्ण करण्यासाठी सदस्यांमध्ये देवाणघेवाणीत सुलभता आणणे.

निमंत्रण साचासंपादन करा

जर कोणी संपादक विकिप्रकल्प संबंधीत लेखात काही योगदान करीत असेल तर त्यांच्या चर्चा पानावर हा खालील साचा टाकल्यास, त्यांना, या कामात, आपल्याशी विप्र:वने येथे जुळण्याबद्दल विनंती करता येते.

{{subst:वनीया}} हा साचा त्यांच्या चर्चा पानावर लावा. You must subst the template. आपली सही या साच्यात अंतर्भूत आहे.

स्वागत साचासंपादन करा

जे सदस्य प्रकल्पाच्या सदस्य यादीत स्वत:चे सदस्य नाव नमुद करतील, त्यांच्या चर्चा पानावर. {{subst:स्वागतविप्रवने}} हा साचा वापरावा

तज्ज्ञांशी संपर्कसंपादन करा

नमुना संवर्धन पत्रसंपादन करा

मराठीसंपादन करा

विकिपीडिया:वनस्पती प्रकल्पातसहभागी होण्याचे निमंत्रणसंपादन करा

नमस्कार,

वनस्पती- किंवा वनस्पतीशास्त्र-संबधित क्षेत्रातील आपली रूची व योगदान पाहून आनंद वाटला. इंटरनेटवरील वनस्पती संबंधीत लेखांचा आवाका आणि गुणवत्ता सुधारावी तसेच जनुक कोशांचे संवर्धन व्हावे या हेतूने 'विकिपीडिया:वनस्पती प्रकल्पाची आखणी केली आहे आपण या विकिपीडिया:प्रकल्पात लेखन योगदान करून या प्रकल्पाचा हिस्सा व्हावेत या दृष्टीने मी आपणास हे निमंत्रण पाठवत आहे.

या प्रकल्पात सहभाग घेऊन आपण सहकार्य करू इच्छित असाल तर, कृपया दालन:वनस्पती आणि संबधीत प्रकल्प पानास भेट देऊन अधिक माहिती घ्यावी हि नम्र विनंती. पुन्हा एकदा धन्यवाद!

आपला एक नम्र मराठी वनस्पतीमित्र
माहीतगार
विशेष मार्गदर्शन: श्री. माधव गाडगीळ (ज्येष्ठ वनस्पतीशास्त्र वैज्ञानिक आणि निमंत्रक 'जनुक कोश')
संबधित दुवे: