विकिपीडिया:लेखांची प्रतवारी

मराठी विकिपीडियावरील लेखांमध्ये मजकूर, संदर्भ, चित्रे, साचे, वर्ग, इ. अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. यांचा पूरक प्रमाणात उपयोग केल्यास लेख अधिक समृद्ध, वाचनीय आणि माहितीप्रद होतो. या व इतर निकषांनवरुन प्रत्येक लेखास प्रतवारी दिल्यास संपादकांना विशिष्ट प्रतवारी प्रमाणे संपादन करण्यास मार्ग मिळेल.