विकिपीडिया:पाहिजे असलेली छायाचित्रे/महाराष्ट्र शासन

विकिप्रकल्प महाराष्ट्र शासन यासाठी हवी असलेली चित्रे --

  • नवीन मंत्रालय इमारत
  • विभागवार इमारती
  • प्रमुख प्रशासक (मुख्य सचिव, सचिव, इ.)