विकिपीडिया:निमंत्रीत सदस्य

कोणतेही विशेषाधिकार नसलेली, अनुभवी मराठी व्यक्तींचा मराठी विकिपीडियाकरीता सहाकार्य मिळवण्याकरता प्रशासकांनी निमंत्रीत केलेली तांत्रीक कौशल्य असलेली मंडळी,मराठी भाषिक प्राध्यापक मंडळी,आणि जुने प्रचालक.

  • यादीत नाव जोडण्या बद्दल विनंत्या या पानाच्या चर्चा पानावर कराव्यात .