विंडोज सर्व्हर २०१२ ही संगणक संचालन प्रणाली विंडोज ८ वर आधारित असून ती सर्व्हर संगणकांसाठी आहे.