वाव म्हणजे खाली उतरण्यास पायऱ्या असलेली गुजराती पद्धतीची विहीर होय. वाव या शब्दाला मराठीमध्ये बारव, बाव, बावडी अशीही नावे आहेत. 

पायऱ्या असलेली विहीर

हे सुद्धा बघासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा


हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही अपूर्ण पानांविषयीचे हे पान वापरून हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता.