वायव्य दिशा

(वायव्य या पानावरून पुनर्निर्देशित)

वायव्य किंवा उत्तर-पश्चिम ही उत्तरपश्चिम ह्या प्रमुख दिशांच्या मध्यात असलेली एक उपदिशा आहे.

वायव्य दिशा