मोठ्या भावाच्या पत्नीला वहिनी म्हणतात.मोठा भाऊ ,मित्र , तसेच एखाद्या भावासारख्या अथवा मित्रासारख्या व्यक्तीच्या बायकोला वहिनी म्हणून संबोधित करता येते. एखाद्या स्त्रीला आदराने वहिनी म्हणून संबोधित करता येते. वहिनी दिराच नात आई आणि मुलासारखं,बहीण भावासारख असत.भारतीय परिवार व्यवस्थेत हे महत्वपूर्ण नात आहे.