भौतिकशास्त्रात वस्तुमानहीन कण हे अशाप्रकारचे मूलभूत कण असतात ज्यांचे निश्चल वस्तुमान शून्य असते.