वसई-विरार

(वसई-विरार महानगरपालिका या पानावरून पुनर्निर्देशित)

वसई-विरार महाराष्ट्राच्या मुंबई शहराचे दूरचे उपनगर आहे. वसई, विरार आणि नालासोपारा शहरांचे काम वसई-विरार महापालिकेतर्फे चालते. याचे मुख्यालय विरार येथे आहे.

जिवदानी देवी येथून दिसणारा वसई-विरार परिसर