वळीवडे हे भारतातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यात आहे.हे गाव कोल्हापूर शहरापासून सुमारे १२ किलोमीटर आहे.