या वर्गीकरणातील सदस्य त्यांना मलय भाषेचे ज्ञान असल्याचे दर्शवितात.

"User ms" वर्गातील लेख

या वर्गात फक्त खालील लेख आहे.