या वर्गीकरणातील सदस्य त्यांना एस्परान्टो भाषेचे ज्ञान असल्याचे दर्शवितात.

या वर्गात अद्याप एकही लेख नाही.