या वर्गीकरणातील सदस्य त्यांना ऑस्ट्रियन जर्मन भाषेचे ज्ञान असल्याचे दर्शवितात.

या वर्गात अद्याप एकही लेख नाही.