खाली Twinkle वापरणाऱ्या साच्याची यादी दिलेली आहे.{{Twinkle standard installation}} हा साचा त्यांच्या दस्तावेजीकरण पानात लावल्यामुळे ते साचे येथे दाखल होतात.