हा वर्ग विभाग:Unsubst या द्वारे व त्यामधील '$N ' साच्यात वापरले असता उद्भवणारा वर्ग आहे. अधिक माहितीसाठी त्या विभागाचे पान बघा.

या वर्गात अद्याप एकही लेख नाही.