वर्ग:विकिपीडिया सहयोग

या वर्गात सहयोगाबाबत पाने आहेत – ही ती पाने आहेत जी, अनेक लोकांना, ते लेख तातडीने सुधरविण्यासाठी, त्यांचे ध्यान एक किंवा अधिक लेखांवर केंद्रीत करण्याची परवानगी देते व सोयीचे करते.

एखाद्या विषयावरील कामासाठीच्या समन्वयासाठी, संबंधित पानांचा संच बघण्यास, विकिप्रकल्प बघा. अक्रिय सहयोगांची यादी अक्रिय सहयोग येथे केल्या गेली आहे.

वर्गवृक्षसंपादन करा


उपवर्ग

या वर्गात फक्त खालील उपवर्ग आहे.